מתנה לברית

הביתה וחזית אחת מקיימים ברית לתינוק של מילואימניק בשטח עם הלוחמים בפלוגה. 

מנה = 60 ש"ח

בצע תרומה


תרום