Habayta paseo a Jerusalém - מבראשית לציון

קהילות הביתה עולים לבירה לציון יום שחרור ירושלים

ההרשמות סגורות
תאריך ושעה
יום שישי
12 במאי 2023
9:00 15:00 Asia/Jerusalem
מיקום

ירושלים

--ירושלים--
--ירושלים--
שתף

גלה מה אנשים רואים ואומרים על אירוע זה והצטרף לשיחה.